Регламент Турнира РСОО ФГС "Скиф" в г.Москве по ОФП "Геркулес"