Протокол заседания Совета Федерации №2 от 15.01.2023