Протокол заседания Совета Федерации №2 от 25.02.2023