Протокол заседания Совета Федерации №1 от 15.01.2023